Çalışma Saatlerimiz: Pzt – Cum : 9:00 – 18:00

Adres

Mevlana Bulvarı, Yelken İş Kulesi 139/A Kat:18 No:49, Ankara

Bugün Türkiye’de yatırım yapılan pek çok alanı ve yerli yabancı bütün yatırımcıları ilgilendiren kamulaştırma, kamulaştırma kararının alınmasından başlayarak, bu kararın uygulanması sırasında yaşanan pek çok sorunun giderilmesine kadar her aşamasında özel bir hukuki bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu özelliği dolayısıyla da sadece özel kişilerin değil, bazen idari kurum ve kuruluşların da işlemlerinde hukuksal destek talebinde bulunabildiği kamulaştırma hukuku, hukuk büromuzun en yoğun olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiği alanlardan birini oluşturmaktadır. Dündar Hukuk Bürosu özellikle;

 • Kamu kurum ve kuruluşları adına kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin olarak kamu yararı kararları, kamulaştırma kararları, kıymet takdir komisyonlarının ve uzlaşma komisyonlarında Kamulaştırma Kanunu uyarınca yürütülmesi gereken süreçlere ilişkin hukuki danışmanlık
 • Kıymet takdir raporlarının hazırlanmasında esas alınacak yöntemler ve kriterlere ilişkin hukuki danışmanlık
 • Uzlaşma çağrıları ve uzlaşma görüşmelerinin sağlanmasında hukuki danışmanlık
 • Uzlaşmama durumunda sürece ilişkin tutulacak tutanak ve izlenecek hukuki süreçler ile taşınmazın kamulaştırılması amacıyla ikame edilecek Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden açılan davalar ile ilgili hukuki danışmanlık
 • Kamulaştırma kararı ile mülkiyeti hazineye kazandırılan taşınmazlara ilişkin lisans sahibi şirketler adına bedelsiz irtifak haklarının tesisine ilişkin hukuki danışmanlık
 • Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının akabinde yasal şartların kontrolü ile ilgili idarelerden teminat mektuplarının iadesine ilişkin hukuki danışmanlık
 • EPDK, Enerji Bakanlığı, TEDAŞ, TEİAŞ ve bu birimlere bağlı taşrada bulunan Milli Emlak Müdürlükleri, Muhakemat Müdürlükleri, Defterdarlık ve ilgili taşra teşkilatlarında idari süreç takibi ve devamında adliyelerde enerji hukuku ve kamulaştırma hukuku ile ilgili tüm avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine istinaden idarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma sürecine ilişkin hukuki danışmanlık
 • Orman, Mera vb. vasıflara haiz taşınmazlar için gerekli izinlerin ve idari süreç hakkında hukuki danışmanlık
 • Hazine taşınmazlarının kullanımına ihtiyaç duyulması halinde kurulacak irtifak haklarına ilişkin hukuki danışmanlık
 • Enerji Projeleri kapsamında özel mülkiyet taşınmaz hak sahiplerince idari yargıda açılacak kamulaştırma kararının iptali davalarının, ÇED belgelerine ilişkin davaların, imar planlarına ilişkin iptal davalarının, acele kamulaştırma kararlarına karşı açılan iptal davalarının ve üretim lisanslarının iptaline ilişkin açılan davaların takibi ile hukuki danışmanlık

Bu kapsamda Dündar Hukuk Bürosu aşağıdaki listede yer alan illerde, EPDK ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki iş ve işlemler ile Özel Şirketlerin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır;

Sohbeti başlat!
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Dündar Hukuk Bürosu
Merhaba! 👋🏻
Size nasıl yardımcı olabiliriz?